Instrumental Enrichment (metoda prof. Feuersteuina)

W naszej ofercie metoda Instrumental Enrichment, zwana metodą profesora Feuersteina.

Jest to metoda zwiększania sprawności umysłowej dzieci (i dorosłych) z różnego typu dysfunkcjami, stworzona przez rumuńskiego pedagoga żydowskiego pochodzenia – Reuvena FeuersteinaJest także wykorzystywana do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.