Cennik Żyrardów

Cennik obowiązujący od 1.06.2023r

DIAGNOZY I OPINIE

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna  (badanie intelektu + badanie przyczyn trudności szkolnych lub gotowości szkolnej)

3 spotkania

550 zł

550 zł

– diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (badanie intelektu + badanie przyczyn trudności szkolnych + dyskalkulia)

4 spotkania

660 zł

660zł

– diagnoza pedagogiczna (bez badania intelektu)

2 spotkania

370 zł

370 zł

– badanie intelektu (Stanford Binet 5, Leiter 3)

2 spotkania

320 zł

320 zł

– diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania

400 zł

400 zł

– pogłębiona diagnoza logopedyczna

3 spotkania

440 zł

440 zł

– kwestionariusze ASRS / Conners-3 (wstępna diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu / ADHD)

kwestionariusz

180 zł

nd

– test MOXO (test wspomagający diagnozę ADHD)

test_wynik_krótkie omówienie

260 zł

250 zł

– NEUROFLOW (wywiad+diagnoza+omówienie)

2 spotkania

300 zł

300 zł

- wywiad ADI-R (diagnoza spektrum autymu)

1 spotkanie (do 3 godzin) + opinia

360 zł

nd

KONSULTACJE (dzieci i młodzież DO 15 r.ż.)

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– konsultacja z psychologiem*

do 60 minut

150 zł

150 zł

– konsultacja z pedagogiem

do 60 minut

150 zł

150 zł

– konsultacja z logopedą

do 60 minut

150 zł

150 zł

– konsultacja z neurologopedą

60-70 minut

150 zł

 150 zł

– konsultacja z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej

60-70 minut

150 zł

150 zł

– konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej / fizjoterapeutą

do 60 minut

150 zł

150 zł

– wydanie pisemnej opinii po konsultacji**

100 zł

nd

* Zazwyczaj konieczne są 2-3 konsultacje – najpierw odbywa się spotkanie z rodzicami / rodzicem (zebranie wywiadu), kolejne spotkanie jest spotkaniem z dzieckiem (nie rozmawiamy o dzieciach w obecności dzieci).

** Wydanie pisemnej opinii możliwe jest do miesiąca po konsultacji / zakończeniu terapii

KONSULTACJE (dorośli i młodzież OD 15 r.ż.)

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– konsultacja z psychologiem

do 60 minut

160 zł

160 zł

– konsultacja z psychoterapeutą

do 60 minut

170 zł

170 zł

– konsultacja z logopedą / neurologopedą

do 60 minut

160 zł

160 zł

– wydanie pisemnej opinii po konsultacji**

100 zł

nd

** Wydanie pisemnej opinii możliwe jest do miesiąca po konsultacji / zakończeniu terapii

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DZIECI

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– terapia integracji sensorycznej / fizjoterapia / neurotaktykalna / ręki

50 minut

120 zł

120 zł

30 minut

 80 zł

 80 zł

– terapia NDT Bobath

50 minut

150 zł

150 zł

30 minut

 90 zł

  90 zł

– terapia psychologiczna/pedagogiczna

50 minut

120 zł

120 zł

30 minut

 80 zł

 80 zł

– terapia logopedyczna/neurologopedyczna

50 minut

120 zł

120 zł

30 minut

 80 zł

 80 zł

– Enmot (zajęcia+elektrostymulacja)

50 minut

160 zł

160 zł

– Enmot (2 serie, bez zajęć)

30 minut

135 zł

135 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DOROŚLI

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– terapia psychologiczna

50 minut

140 zł

140 zł

– terapia neurologopedyczna

50 minut

140 zł

140zł

– psychoterapia (od 16 r.ż)

50 minut

150 zł

150 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE - TUS / WARSZTATY DLA RODZICÓW

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– dzieci do 9 r.ż.

50 minut

80 zł

80 zł

– dzieci po 9 r.ż.

50 minut

90 zł

90 zł

– warsztaty dla rodziców

1 rodzic

70 zł

 70 zł

2 rodziców

90 zł

  90 zł