Logopeda

Logopeda zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Wspomaga rozwój komunikacji językowej i współuczestniczy w doskonaleniu już ukształtowanych umiejętności. Zajmuje się również profilaktyką powstawania wad wymowy.

Nasi specjaliści pomogą dzieciom, u których zaobserwowano:
– opóźniony rozwój mowy (mowa nie rozwija się lub rozwija bardzo powoli, dziecko mówi zdecydowanie mniej niż rówieśnicy),
– wady artykulacji (nieprawidłowa wymowa głosek, brak niektórych głosek, liczne zniekształcenia, przedłużająca się swoista, infantylna mowa dziecka),
– zaburzenia komunikacji (najczęściej występujące w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, dziecko ma problemy z satysfakcjonującym komunikowaniem się z otoczeniem)
– jąkanie, giełkot

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy mowa Waszego dziecka rozwija się prawidłowo – zapraszamy na konsultację. Wcześnie rozpoczęta interwencja zdecydowanie skraca czas terapii, zapobiega utrwalaniu się nieprawidłowych nawyków.

Nasi specjaliści:

Milanówek:

Żyrardów: