Cennik Milanówek

Cennik obowiązujący od 1.06.2023r

DIAGNOZY I OPINIE

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna  (badanie intelektu + badanie przyczyn trudności szkolnych lub gotowości szkolnej)

3 spotkania

590 zł

560 zł

– diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (badanie intelektu + badanie przyczyn trudności szkolnych + dyskalkulia)

4 spotkania

990 zł

940 zł

– diagnoza pedagogiczna (bez badania intelektu)

2 spotkania

450 zł

430 zł

– badanie intelektu (Stanford Binet 5, Leiter 3)

2 spotkania

400 zł

380 zł

– diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania

420 zł

400 zł

– kwestionariusze ASRS / Conners-3 (wstępna diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu / ADHD)

kwestionariusz

150 zł

nd

– test MOXO (test wspomagający diagnozę ADHD)

test_wynik_krótkie omówienie

260 zł

250 zł

– ADOS-2 (pakiet: wywiad, badanie, opinia)

2-3 spotkania

1350 zł

nd

- wywiad ADI-R (diagnoza spektrum autymu)

1 spotkanie (do 3 godzin) + opinia

360 zł

nd

KONSULTACJE I TERAPIE

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– konsultacja (wszyscy specjaliści)

do 60 minut

180 zł

170 zł

– terapia psychologiczna / psychoterapia (Katarzyna Lewińska, Agata Rękawek)

50 minut

180 zł

170 zł

– terapia (wszyscy specjaliści)

50 minut

150 zł

140 zł

30 minut

100 zł

  95 zł

– terapia miofunkcjonalna

30 minut

120 zł

110 zł

– terapia par, rodzin

50 minut

210 zł

200 zł

– Enmot (zajęcia+elektrostymulacja)

50 minut

195 zł

190 zł

– Enmot (tylko elektrostymulacja)

30 minut

145 zł

140 zł

– wizyta domowa /  w placówce

do ustalenia

koszt wizyty + 20%

nd

– opinia dotycząca przebiegu terapii**

150 zł

nd 

*) Wydanie pisemnej opinii możliwe jest do miesiąca po konsultacji / zakończeniu terapii

TERAPIE SŁUCHOWE

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– diagnoza APD z badaniem słuchu

do 60 minut

180 zł


170 zł

– diagnoza Neuroflow

1-2 spotkania

300 zł

nd

– trening słuchowy Neuroflow

1 seria

400-470 zł

nd

– trening słuchowy Tomatis*

60 minut

90 zł

  nd

**) jedna seria to 26 godzin

ZAJĘCIA GRUPOWE - TUS

Czas trwania

Cena podstawowa

Cena z

Kartą Dużej Rodziny

– wstępne zajęcia integracyjne (2 pierwsze spotkania)

60 minut

85 zł

80 zł

– blok 11 spotkań – płatność jednorazowa

11 x 60 minut

935 zł

900 zł

– blok 11 spotkań – płatność w 2 ratach

11 x 60 minut

2 x 480 zł

2 x 470 zł

– spotkanie podsumowujące (po zakończeniu bloku)

30-45 minut

85 zł

  80 zł