Terapie słuchowe – Tomatis i Neuroflow

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego mogą towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia uwagi i koncentracji, specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

METODA TOMATISA

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Jej celem jest poprawa wydajności integratora sensorycznego jakim jest słuch, wpływając na rozwój oraz dobre samopoczucie. Przygotowany laboratoryjnie dźwięk pobudza ucho wewnętrzne, zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda Tomatisa skierowana jest do dzieci oraz dorosłych. Pomaga osobom mającym problemy z uczeniem się, koncentracją, czytaniem, precyzją gestów oraz zdolnością do komunikacji z otoczeniem. Ponadto jest terapią wspomagającą przy problemach logopedycznych oraz psychomotorycznych.

Plan współpracy

  • Wywiad wstępny – test oceny psychopedagogicznej. Terapeuta określa cele terapii oraz dostosowuje program do potrzeb pacjenta
  • Seanse Słuchowe (faza bierna), trwające 2 godziny
  • Bilans podsumowujący
  • Z uwagi na specyfikę terapii spotkania odbywają się codziennie (poza niedzielami) przez 13 kolejnych dni. Dla uzyskania trwałych efektów konieczne jest przeprowadzenie 2 lub 3 serii spotkań.

NEUROFLOW

Terapia Neuroflow® jest aktywną formą treningu słuchowego. Wymaga od dziecka skupienia podczas wykonywania zaplanowanych zadań. Stopień ich trudności jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w zależności od uzyskiwanych efektów. Trening przeznaczony jest dla dzieci, które mają trudności z koncentracją i rozumieniem mowy (szczególnie w hałasie), nie potrafią planować swoich działań, są rozkojarzone i łatwo się rozpraszają.

Plan współpracy

  • Diagnoza oraz przygotowanie indywidualnego programu ćwiczeń.
  • Treningi w domu dziecka odbywające się pod nadzorem rodzica lub w placówce pod opieką terapeuty (3 razy w tygodniu, 30min.).
  • Analiza efektów podczas spotkania z terapeutą. Przygotowanie kolejnej serii ćwiczeń.
  • Metoda Neuroflow odbywa się w trzech seriach treningowych.

Nasi specjaliści:

Milanówek: 

Żyrardów: