Elektrostymulacja obszaru twarzowego

Od niedawna w naszej ofercie zabiegi elektrostymulacji obszaru twarzowego ENMOT.

Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów:

  • z zaburzeniami połykania,
  • z problemami w artykulacji,
  • z asymetrią twarzy,
  • z trudnościami dyzartrycznymi,
  • nadmiernym ślinotokiem,
  • dystrofią mięśni np. po udarach i wypadkach.
  • dedykowana jest szczególnie osobom dotkniętym rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa).
  • u osób z rozszczepami, MPDz oraz nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego.  

Tę metodę można również wykorzystać u dzieci z wadami wymowy, które oddychają nieprawidłowym, ustnym torem, nie pionizują języka w spoczynku, a także w czasie połykania i mówienia.

Przeciwwskazaniami do zastosowania elektrostymulacji są nowotwory, padaczka oraz choroby serca.