Katarzyna Więcek

Logopeda

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii ręki. W trakcie studiów magisterskich o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi z dyslalią oraz opóźnionym rozwojem mowy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Kocha pracę z dziećmi i odkrywanie zawodu logopedy.