Magdalena Cebulak

Psycholog, trener TUS Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2010 roku prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz konsultacje dla rodziców, wspierając ich w trudnościach wychowawczych. Posiada…

Więcej »

Marlena Mróz

Logopeda, audiolog, protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Obecnie pogłębiająca swoją wiedzę min. z zaburzeń mowy na podyplomowych studiach z zakresu neurologopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W celu zdobycia wiedzy i uprawnień z zakresu niedosłuchu u osób dorosłych…

Więcej »

Aleksandra Lukasek

Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator rodzinny i oświatowy Absolwentka studiów na kierunku pedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiki im. Janusza Korczaka w Warszawie), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Ukończyła  studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz edukacji i  rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Certyfikowany diagnosta i  terapeuta…

Więcej »

Magda Bońkowska-Miszczak

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (licencjat) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (magister) na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Fizjoterapii w pediatrii w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Zdobyła umiejętności w zakresie prowadzenia terapii z metody PNF (nerwowo- mięśniowe torowanie ruchu), kinesiology tapingu, masażu tkanek głębokich, technik…

Więcej »

Katarzyna Lewińska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych Jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, rodzin i pracy z grupami. W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczy w kursach rozwijających znajomość metody w pracy z drugim człowiekiem, korzysta też z założeń innych podejść, aby kompleksowo…

Więcej »

Agnieszka Troszczyńska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny Ukończyła studia licencjackie na Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną. Jest absolwentką studiów magisterskich w Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., specjalizacja: Pedagogika-specjalne potrzeby edukacyjne z arteterapią. W 2020 roku w Instytucie Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie…

Więcej »

Katarzyna Miklaszewska

Psycholog, oligofrenopedagog Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia), na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na wyżej wymienionej uczelni oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Jest także certyfikowanym diagnostą poziomu inteligencji…

Więcej »

Aleksandra Wisińska-Jaroszewicz

Fizjoterapeuta, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta integracji bilateralnej Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała tytuł instruktora korektywy i kompensacji wad postawy. Jest terapeutą ręki i terapeutą…

Więcej »