ADOS-2 w Huśtawce

Miło nam poinformować, że w 'Huśtawce” dostępna jest diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu narzędziem ADOS-2 (także dla osób dorosłych).

Test ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji , co w praktyce oznacza, że autyzm  diagnozowany jest na podstawie obserwacji wykwalifikowanego  w diagnostyce autyzmu specjalistę. Standaryzacja badania pod kątem autyzmu oznacza, ze badanie musi przebiegać w ścisłe określony sposób.

Badanie ADOS-2 stanowi tzw. „złoty standard diagnostyczny zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

Więcej informacji tutaj: ADOS-2