Paulina Zdanowska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem, edukator oświaty. Zwolenniczka podejścia korczakowskiego do wychowania i edukacji przedszkolnej. Dziecko postrzega jako małego człowieka, któremu należy się autonomia w wyrażaniu myśli, uczuć, poznawaniu świata i w tym kierunku podążają jej zainteresowania zawodowe i pasja. 

Główne nurty zainteresowań pedagogiczno-psychologicznych to: neuronauka, praca z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju, dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i zaburzeniami SI, pedagogiki alternatywne (H. Pharkurst, H. Gardner, M. Montessori, C. Freinet,  L. Malaguzzi), outdooreducation,