Olga Duszak

Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, certyfikowany terapeuta elektrostymulacji, terapeuta ręki, oligofrenopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalnościach: oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia. Jest certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej I i II stopnia, certyfikowanym terapeutą elektrostymulacji (prowadzenie terapii z wykorzystaniem prądu typu TENS/EMS) oraz terapeutą ręki. Ukończyła kursy: Move to Learn – ruch dla uczenia, Bilateralną integrację, Metodę Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne, a także liczne szkolenia, z których wiedzę wykorzystuje w swojej pracy. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkole podstawowej i przedszkolu, gdzie pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.