Maria Pietraszek

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Międzypółkulowej

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunkach wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną i terapia pedagogiczna.

Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie uzyskując uprawnienia terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej. Certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Terapeuta ręki, terapeuta Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w równowadze. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to learn®).

Ukończone kursy i szkolenia:

– „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne” 1 stopień,

– „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,

– „Bilateralna integracja program szkolny”,

– „Trening umiejętności społecznych”,

– „Edukacja przez ruch” (D. Dziamska),

– „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”®,

–  „Trener umiejętności grafomotorycznych©”,

– „Rozwój posturalny a widzenie”,

– „MNRI® Terapia NeuroTaktylna” poziom 1,

– „Zaburzenia słuchu u dzieci w kontekście pracy terapeuty integracji sensorycznej”.

Stale doskonali swoje kompetencje na licznych kursach i warsztatach. Z pasją i zaangażowaniem pracuje z dziećmi. Lubi aktywnie spędzać czas, górskie wędrówki, fotografię i gotowanie.