Karolina Kosowska-Banasiak

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta elektrostymulacji (Enmot), certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie i magisterskie o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna oraz studia podyplomowe -terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz logopedia. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Certyfikowany terapeuta elektrostymulacji Enmot oraz certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny. W trakcie studiów neurologopedycznych.

Doświadczenie zdobywała pracując w prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej z dziećmi w klasach 1-8, zerówce oraz w prywatnych gabinetach.
Specjalizuje się w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami miofunkcjonalnymi, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią. Dodatkowo wykonuje zabiegi elektrostymulacji, masaż logopedyczny oraz kinesiotaping logopedyczny.
W swojej pracy stara się stosować wachlarz różnych metod i środków dydaktycznych, dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Zainteresowania zawodowe obejmują pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z dorosłymi.
Prywatnie mama malutkiej Mai.
Ukończone kursy i szkolenia:
1. Masaż logopedyczny podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych
2. Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się
3. Terapia miofunkcjonalna MFT 9-99sTArs ze specjalną artykulacją głosek s/aż wg A. Kittel
4. Elastyczny Terapeutyczny Taping logopedii/neurologopedii wg Esther de Ru
5.  Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna
6.  Elektrostymulacja metodą ENMOT
7. Seplenienie międzyzębowe
8. Miogopedia- wędzidełka
9. Zaburzenia miofunkcjonalne. Ankyloglosja- wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu.
10. Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami terapii ręki
11. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia-diagnoza, terapia, masaż
12. Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie