Barbara Pisarek

Neurologopeda, terapeuta MFS, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny

Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych m.in: logorytmikę, szkolenia z zakresu diagnozy i terapii miofunkcjonalnej, kursy dotyczące masażu logopedycznego, trening karmienia, szkolenia dotyczące badania noworodków i niemowląt, AAC (alternatywne i wspomagające metody komunikacji), symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, terapię ręki, Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, 18 struktur wyrazowych. Jest certyfikowanym terapeutą ortodoncji funkcjonalnej systemem MFS (Multifunction System).

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach, praktykach i wolontariacie w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie przy ul. Pilickiej oraz w poradniach i placówkach specjalistycznych. Pracowała w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w warszawskich przedszkolach. Czerpie satysfakcję ze swojej pracy, stale poszerza swoją wiedzę o fachową literaturę i szkolenia.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci.