Zuzanna Omiljan-Gruszczyńska

Zuzanna Omiljan-Gruszczyńska
Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, terapeutką koncepcji PNF oraz FITS, a także dyplomowaną terapeutką Integracji Sensorycznej. Interesuje się metodami przeciwdziałającymi  oraz zapobiegającymi  powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci oraz rozwojem i gotowością szkolną dziecka.  Wyznaje zasadę, że poprzez podjęte w odpowiednim czasie, systematyczne ćwiczenia oraz gry i zabawy ruchowe wzbogacone o elementy korekcyjne  można osiągnąć skuteczne efekty terapii. Ponadto terapia Integracji Sensorycznej umożliwia wykorzystanie stymulacji wielozmysłowej tak potrzebnej w dzisiejszych czasach. Doskonały kontakt z dziećmi połączony z odpowiednią motywacją umożliwia zwiększenie efektywności terapii.