Wioleta Zientala

Neurologopeda, terapeuta ręki, pedagog

Ukończyła logopedię i terapię pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz neurologopedię (podyplomowo) na WSPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała (i nadal zdobywa) pracując w okolicznych przedszkolach i szkołach. Pracowała również w Gabinecie Terapii Dziecięcej „Kubuś” w Grodzisku Mazowieckim oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milanówku. W pracy zawodowej prowadziła terapię z dziećmi z różnymi zaburzeniami m.in: autyzmem, niedosłuchem, ogólnymi zaburzeniami rozwojowymi, opóźnionym rozwojem mowy. Jest certyfikowanym diagnostą KORP. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii ręki, integracji bilateralnej, podstaw Integracji Sensorycznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności stara się wykorzystywać w terapii logopedycznej w celu optymalizacji procesu terapeutycznego.

Prywatnie żona i mama małego Ignasia. Pasjonuje się ogrodnictwem ciągle udoskonalając swój ogród.