Marta Dzięgielewska

Oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami rozwoju. Odbyła wolontariat w organizacji charytatywnej Revitalise w Wielkiej Brytanii na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat pracowała w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Doświadczenie zdobywała także w szkole i przedszkolu integracyjnym oraz w Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Warszawie. Obecnie pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i webinarach m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Integracja sensoryczna (I stopień), Stosowana Analiza Zachowania (III stopnie), Trening Kontroli Złości, Terapia ręki (I, II stopień), Makaton – Program Rozwoju komunikacji (I, II stopień), AAC, Metoda Videotreningu Komunikacji, VB MAPP, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne (I,II stopień), narzędzie przesiewowe M-CHAT-R/F do oceny ryzyka ASD- zaburzeń ze spektrum autyzmu – program Badabada i inne.

Prowadząc zajęcia wykorzystuje i łączy elementy różnych metod i technik terapeutycznych oraz edukacyjnych, w zależności od indywidualnych potrzeb małych pacjentów.

Prywatnie mama Zosi, pasjonatka gier planszowych i miłośniczka górskich wędrówek.