Marcelina Piekarska

Psycholog

Ukończyła studia o specjalności psychologia kliniczna – absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła studia Podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie, w przedszkolach i szkołach. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Żyrardowie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Neo- Medica. W ramach samodoskonalenia ukończyła wiele kursów i szkoleń: m.in: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopień TSR; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopień zaawansowany TSR; Trening Umiejętności Społecznych (TUS)- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.; Samouszkadzanie i zachowania autodestruktywne u młodzieży; Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń; Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju; Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera.