Kinga Siedlecka

Pedagog specjalny

Absolwentka studiów licencjackich Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalizacji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i „Pedagogika kreatywności” oraz studiów magisterskich o specjalizacji „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Ukończyła studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania, praca z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada dyplom technika masażysty, ukończyła kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z zakresu terapii ręki. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralnej. Obecnie pogłębia swoją wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej.
Na co dzień prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.