Karolina Wojtczak

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną oraz studiów magisterskich z pedagogiki korekcyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła również studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Dodatkowo posiada kurs terapeuty ręki. Na co dzień pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Regularnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Prywatnie mama Filipa.