Anna Piekarska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Studiów Magisterskich z zakresu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze Specjalnością Wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła w czasie pracy jako pedagog szkolny.