Anna Mamul

Fizjoterapeutka, terapeutka ręki

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na studiach od razu kierowała się w stronę pediatrii – pracę licencjacką oraz magisterską napisała na temat wad stóp u dzieci. Ukończyła m. in.: neurorozwojową diagnostykę i rehabilitację dzieci, kurs korektywy i kompensacji wad postawy ciała, terapię ręki i i II stopnia, uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych dla osób z Wrodzoną Łamliwością Kości. Jest studentką NeuroTaktykalnej MNRI. Pracuje zarówno z najmłodszymi pacjentami z zaburzeniami napięcia, asymetrią, wadami postawy, jak i z wadami genetycznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi oraz spektrum autyzmu.

Dodatkowo jest absolwentką szkoły muzycznej I stopnia w Grodzisku Mazowieckim, stara się zauważać wrażliwość muzyczną swoich najmłodszych pacjentów i ma zamiar w najbliższej przyszłości muzycznie rozwinąć swoją fizjoterapię. Kontakt z dzieckiem, jego rozwój, postępy podczas terapii oraz uśmiech są wyznacznikiem dobrej pracy.

W wolnym czasie gra w zespole poezji śpiewanej,  uwielbia pieszą turystykę oraz sporty zimowe.