Aleksandra Szuplewska

Psycholog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie trwania studiów ukończyła specjalizacje: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, psychologia kliniczna dziecka, pomoc psychologiczna krzywdzonym dzieciom. Ukończyła studium podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, kurs dotyczący terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, szkolenie „Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona” oraz uzyskała stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.

Zdobyła doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży doświadczającej trudności, które koncentrowały się wokół: problemów szkolnych, wychowawczych, konfliktów rówieśniczych i/ lub problemów rodzinnych, zachowań agresywnych, przemocowych, opozycyjno- buntowniczych oraz zaburzeń emocjonalnych. Udzielała także konsultacji, porad i wsparcia dla rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Pracuje w oparciu o metody i techniki terapii poznawczo-behawiorlanej.

„Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję, są one dla mnie inspiracją, pobudzają moją kreatywność oraz twórcze myślenie. Prywatnie, jestem miłośniczką sportów zimowych oraz jazdy na rolkach.

Kieruje się mottem: „Życie jest jak jazda na rowerze, żeby utrzymać równowagę musisz poruszać się naprzód” Albert Einstein.”