Aleksandra Reluga

Psycholog

Aleksandra jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku: Psychologia, o specjalności: Neurokognitywistyka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe nabywała w przedszkolach, pracując z dziećmi głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Uczestniczyła również w licznych praktykach. Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Aleksandra jest osobą ciepłą i empatyczną. Praca z dziećmi dostarcza jej dużo radości i satysfakcji. Dla Aleksandry istotne jest budowanie relacji z dzieckiem oraz jego rodzicami opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Aleksandra jest kreatywna i otwarta. W pracy korzysta z metod dobranych w sposób indywidualny do potrzeb dziecka. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności.