Agnieszka Nowakowska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalność –  pedagogika wczesnoszkolna). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie (Centrum Integracji Sensorycznej) jako dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej.
Terapeuta ręki, ukończyła szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kurs „Bilateralna Integracja – Program Szkolny”. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach i webinarach oraz studiując literaturę specjalistyczną. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci oraz wpływu diety na zachowanie u dzieci i rozwój poznawczy.
Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, Lilianki i Laury. W wolnych chwilach relaksuje się przy pracach ogrodniczych oraz przy maszynie do szycia.