Agata Adamczyk

Psycholog, terapeuta ręki

Psycholog o specjalności seksuologia kliniczna i sądowa, absolwentka wydziału Psychologii w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończone studia Podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne i Oligofrenopedagogika. Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „Tworki” w Pruszkowie oraz staż behawioralny w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach. Swoje 12–letnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Skierniewicach (w tym poradni dla dzieci z autyzmem) pracując z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, w fundacji  „Dziecięcy Uśmiech” oraz w przedszkolach i szkołach w Skierniewicach.

Jako psycholog pracująca w nurcie behawioralnym i poznawczo-behawioralnym była objęta przez dwa lat superwizją w ramach szkolenia „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” – pod okiem certyfikowanego  superwizora Stosowanej Analizy Zachowania Beaty Ignaczewskiej. W ramach samodoskonalenia ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in.: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” (Fundacja Synapsis),  „Rozwój i doskonalenie procesów poznawczych – uwaga, spostrzegania, pamięć, wyobraźnia”, „Kinezjologia Edukacyjna” (I i II stopień), „Brain Gym” – Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison, „Terapia ręki”, „Makaton” – alternatywna komunikacja, „Terapia Behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu”, „Strategia postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania” (Centrum Terapii Behawioralnej), „Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy komunikacyjnej dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się”. Na początku 2020 roku ukończyła szkolenie „Terapia poznawczo -behawioralna dzieci  i młodzieży” w CBT W Warszawie.

Od września 2019 roku związana z poradnia ,,Huśtawka”, gdzie przyjmuje dzieci z równymi problemami, zarówno rozwojowymi, jak i emocjonalnymi.