Sylwia Kuleta

Logopeda, pedagog

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna- logopedia z fakultetem z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich na tej samej uczelni na kierunku Pedagogika Specjalna – Logopedia. Swoją pracę rozpoczynała w jednym z warszawskich przedszkoli na stanowisku logopeda i od tego czasu pracuje w zawodzie. Cały czas poszerza swoją wiedzę w zakresie ORM (opóźnionego rozwoju mowy), afazji, autyzmu i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, biorąc udział w kursach i szkoleniach.

Prywatnie żona i mama małego Stasia.