Paulina Sałachewicz

Logopeda ogólny i kliniczny

Absolwentka magisterskich studiów Logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykę zawodową dotyczącą dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, czy zaburzeń głosu zdobywała zarówno w szkole podstawowej, jak i przyszpitalnej poradni logopedycznej. Za sprawą stażu odbytego w Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN zainteresowała się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera). Wyjątkowo ciekawi ją współpraca logopedy z dentystą/ortodontą oraz terapia zaburzeń miofunkcjonalnych. Obecnie, poza Poradnią „Huśtawka” pracuje w Logopedycznym Centrum Diagnozy i Terapii „Miś Mówiś” w Grodzisku Mazowieckim.

Swoje doświadczenie stara się nieustannie wzbogacać o nowe kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. metod wspierania komunikacji dziecka, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), metody werbo-tonalnej, języka migowego, gestów GORA, metody audytywno-werbalnej, masażu logopedycznego strefy orofacjalnej oraz Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R.

Wyznaje zasadę całościowego podejścia do diagnozy logopedycznej, włączającego innych specjalistów: psychologa, fizjoterapeutę, ortodontę, laryngologa. Wiąże się to z szukaniem przyczyn powodujących dane zaburzenie mowy oraz ich usuwaniem w celu osiągania skutecznych i trwałych efektów terapii.