Martyna Nowak

Neurologopeda, pedagog specjalny

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna – specjalność Logopedia oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc diagnozę i terapię dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym, w licznych placówkach prywatnych oraz oświatowych. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci ze śpiewu oraz emisji głosu. W pracy terapeutycznej często wykorzystuje elementy muzykoterapii oraz logorytmiki. W swojej pracy stawia na całościowe i indywidualne podejście do każdego pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdolności, możliwości i zainteresowań. Prywatnie mama małej Lilki.