Magdalena Benedykcińska

Psycholog

Ukończyła psychologię kliniczną. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką psychologiczną przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia), całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. Od 6 lat pracuje terapeutycznie głównie z dziećmi w wieku 2-14 lat w obszarze zaburzeń lękowych, całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń zachowania. Swoje kompetencje systematycznie rozwija dzięki licznym szkoleniom. Do najważniejszych ukończonych szkoleń i kursów należą: Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ponadto wieloletnia współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pozwala jej aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia aktualnych norm diagnostycznych.

Prywatnie miłośniczka psów, ekologii, zdrowej żywności i podróżowania.