Łukasz Federowicz

Łukasz - psycholog Grodzisk
Psycholog

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: społeczna psychologia kliniczna). Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia mediacji rodzinnych, ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie, uprawniające do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Solidne doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach medycznych i pomocy społecznej oraz instytucjach oświatowych i z zakresu poradnictwa.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi zaburzenia zachowania, adaptacyjne, problemy psychiczne i osobowościowe.