Katarzyna Miklaszewska

Psycholog, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia), na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na wyżej wymienionej uczelni oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Jest także certyfikowanym diagnostą poziomu inteligencji Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz  dysleksji rozwojowej (Bateria 7/9, 10/12, 13/15 i 16plus).

Do jej zawodowych zainteresowań należy psychologia kliniczna dzieci, młodzieży i dorosłych, neuropsychologia, psychologia rozwoju człowieka.

Wybrane kursy i szkolenia:

– Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu;

– Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży;

– Dziecko po stracie – co przeżywa? Czego potrzebuje? Jak je wesprzeć?;

– Diagnoza rozwoju dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym;

– Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży;

– Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz I stopnia;

– Interwencja kryzysowa;

– Jak pracować z osobą w żałobie. Wprowadzenie do tematyki.

Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Nagle Sami, udzielając wsparcia osobom dorosłym i młodzieży, doświadczającym różnych strat, głównie śmierci bliskich oraz osobom w trudnych kryzysowych sytuacjach. Poza tym pracuje z dziećmi i ich rodzinami pełniąc funkcję psychologa przedszkolnego. Prowadzi obserwacje oraz rozmowy z dziećmi w celu wstępnej diagnozy zaburzeń ich funkcjonowania, prowadzę zajęcia wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy podopiecznych, terapię zaburzeń lękowych. Ponieważ dziecko jest częścią systemu rodzinnego i nie można rozpatrywać jego trudności w oderwaniu od tego ważnego kontekstu jego życia, w swojej pracy często wspiera całą rodzinę. W ramach tego wsparcia prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców, poszukuje wraz z nimi przyczyn zaistniałych problemów oraz możliwości zaradzenia im.

W swojej pracy bardzo ceni sobie spotkanie z drugim człowiekiem i jego historią. Zależy jej na stworzeniu dobrej relacji, opartej na akceptacji, szacunku i zaufaniu. Ważne jest dla niej, by przychodząca na spotkanie osoba, bez względu na jej wiek, czuła się bezpiecznie i komfortowo.