Katarzyna Drabczyk

Neurologopeda, pedagog

Absolwentka magisterskich studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach integracyjnych (m.in. Burczybas), przedszkolach (m.in. Akademia Maluszka, Domowe Przedszkole, Mały Poliglota) oraz ośrodkach (m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Żyrardowie czy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale neurologicznym). Obecnie pracuje w szkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” w Pruszkowie.

Pogłębiając swój warsztat pracy, uczestniczyła w różnych szkoleniach z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji : Makaton I i II stopień, praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, szkolenie z zakresu zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień, Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce, szkolenie z zakresu symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania prof. Jagody Cieszyńskiej oraz kurs terapii ręki I stopnia.

W swojej pracy dostosowuje metody do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.