Justyna Kaluźna

Pedagog specjalny, logopeda

Ukończyła Oligofrenopedagogikę z rehabilitacją (studia licencjackie) oraz Wczesną Edukację (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Emisji Głosu  na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warszawie. Instruktor Emisji Głosu.

Prywatnie: żona i mama Franka oraz Antka.