Joanna Żebrowska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz Integracja Sensoryczna. Ukończyła kurs z zakresu terapii ręki. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralnej.

Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym.  Stale bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych.