Ewa Kloge

Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, terapeuta ręki

Współpracowała, jako logopeda w Klubie Malucha oraz w „Fundacji Zdrowie” w ramach SUO. Pracowała, jako nauczyciel wspierający i logopeda w niepublicznym punkcie przedszkolnym, prowadząc terapię dzieci z autyzmem i w normie rozwojowej. Obecnie współpracuje z prywatnymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Uczestniczyła w I Międzynarodowym Sympozjum Logopedycznym „ Metoda terapeutyczna Dyna Lingua M.S. w leczeniu autyzmu. Skończyła kurs muzykoterapii, terapii ręki I i II stopnia, uczestniczka szkoleń: terapia neurobiologiczna, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-R, Makaton I stopnia, diagnoza i terapia mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje min. elementy metody Dyna Lingua M.S. oraz metody krakowskiej.
Prowadzi terapię logopedyczną, terapię ręki oraz Integracji Sensorycznej, zarówno dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, MPD).
Prywatnie jej zainteresowania obracają się wokół NLP, coachingu i medycyny. Jest wielbicielką zwierząt, szczególnie kotów.