Edyta Barańska

Psycholog, pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność kliniczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej), ukończyła również studia licencjackie o specjalności oligofrenopedagogika z rehabilitacją oraz studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczej (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). Stażystka Fundacji „Druga Strona Lustra” zajmującej się organizacją warsztatów na oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.