Aneta Pergoł-Dąbrowska

Pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych I stopnia o specjalności Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych oraz II stopnia o specjalizacji pedagogika specjalna. Ukończone studia podyplomowe z Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi: ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zachowaniu, niepełnosprawnością intelektualną oraz nadpobudliwością psychoruchową. Prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii, arteterapii, Treningu Umiejętności Społecznych, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i terapię indywidualną. Przenosi doświadczenia z wieloletniej pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami na współpracę z placówkami masowymi, integracyjnymi i specjalnymi.