Aleksandra Piątkowska

Psycholog

Ukończyła psychologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (specjalizacja: wspieranie rozwoju i kształcenia). Studiowała podyplomowo Pedagogikę w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Obecnie studiuje Wczesną Interwencję – Pomoc dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach (m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Bajkoterapia, Program Przyjaciele Zippiego, Neuronauka w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP, czy „Słucham, więc potrafię” – terapeutyczna pomoc dzieciom z implantami ślimakowymi).
Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, zajęcia indywidualne oraz grupowe. Bardzo ceni sobie współpracę z rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.