Agnieszka Maciejewska

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, oligofrenopedagog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna). Ukończyła studia podyplomowe: Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu; Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Odbyła staż kliniczny z modułem zaburzeń odżywiania się „Psycholog Praktyk” w NZOZ PsychoMedic Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna. Ukończyła też wiele kursów i szkoleń z zakresu terapii dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, a także Diagnozą i terapią zaburzeń lękowych u osób dorosłych.

Prywatnie mam dwójki dzieci.