Olga Duszak

Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalnościach: oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia. Jest certyfikowanym Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz Terapeutą ręki. Ukończyła kursy: Move to Learn – ruch dla uczenia, Bilateralną integrację, Metodę Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne, a także liczne szkolenia, z których wiedzę wykorzystuje w swojej pracy. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkole podstawowej i  przedszkolu, gdzie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.