Maria Pietraszek

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunkach wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną i terapia pedagogiczna oraz uczestniczka studiów podyplomowych Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Terapeuta ręki, ukończyła szkolenie między innymi z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Integracji Bilateralnej Programu Szkolnego, TUS, „Edukacji przez ruch” (D. Dziamska), „Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania”®.

Stale doskonali swoje kompetencje na licznych kursach i warsztatach. Z pasją i zaangażowaniem pracuje z dziećmi. Lubi aktywnie spędzać czas, pasjonują ją górskie wędrówki, fotografia i gotowanie.