Karolina Kosowska-Banasiak

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta elektrostymulacji (Enmot)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz Logopedia. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Certyfikowany terapeuta elektrostymulacji Enmot. Doświadczenie zdobywała pracując w prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej z dziećmi w klasach 1-5, zerówce oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym w Warszawie.

W swojej pracy stara się stosować wachlarz różnych metod i środków dydaktycznych, dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Zainteresowania zawodowe obejmują pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, głównie z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i kursach doskonalących pracę logopedyczno – terapeutyczną.

Prywatnie mama malutkiej Mai.