Joanna Węgłowska

Logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym w Kolegium Nauczycielskim i studiów podyplomowych o kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz logopedia. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Prywatnie żona i mama Wiktorii.