Barbara Pisarek

Neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny

Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych m.in: logorytmikę, szkolenia z zakresu diagnozy i terapii miofunkcjonalnej, kursy dotyczące masażu logopedycznego, trening karmienia, szkolenia dotyczące badania noworodków i niemowląt, AAC (alternatywne i wspomagające metody komunikacji), symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, terapię ręki, Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne,  Metodę Dobrego Startu, 18 struktur wyrazowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach, praktykach i wolontariacie w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie przy ul. Pilickiej oraz w poradniach i placówkach specjalistycznych. Pracowała w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w warszawskich przedszkolach. Czerpie satysfakcję ze swojej pracy, stale poszerza swoją wiedzę o fachową literaturę i szkolenia.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci.