Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Sherborne

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4-7 lat) na zajęcia ruchowe wraz z rodzicami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 min. Należy przygotować wygodny strój. Ćwiczymy na boso.

Szczególnie zapraszamy dzieci:

 • nieśmiałe, niepewne siebie, zagubione w nowej rzeczywistości przedszkolnej/szkolnej;
 • o obniżonym napięciu mięśniowych;
 • unikające ruchu, placów zabaw, huśtawek;
 • mające kłopot z wysiedzeniem przy stoliku w czasie zajęć;
 • potrzebujące wsparcia w nawiązywaniu kontaktów w grupie;

Weronika Sherborne, angielska nauczycielka wychowania fizycznego i tańca, stworzyła metodę rozwijającą zaufanie do siebie i przestrzeni, które poprawia „wizerunek ja” i wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości oraz umożliwia nawiązywanie relacji poprzez wspólne doświadczenie ruchowe. Podstawowe założenia metody to rozwijanie zaufania, zarówno do siebie jak i do innych oraz kreatywność. Zajęcia oparte są na naturalnej aktywności wynikającej z zabaw ruchowych.

Podczas tworzonych w czasie zajęć sytuacjach dajemy możliwość rozwoju:

 • świadomości „ja fizycznego”,
 • bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego,
 • pewności siebie,
 • różnych sposobów komunikacji/porozumiewania się,
 • poczucia bycia kreatywnym,
 • świadomości otoczenia

Podstawowe założenia idei Ruchu Rozwijającego W. Sherborne:

 • czuć się we własnym ciele „jak w domu”,
 • poznawanie relacji,
 • doświadczanie i bycie w relacjach

Plan współpracy:

 • Wstępne zajęcia integracyjne – pierwsze spotkanie dziecka i rodziców w grupie, zapoznanie się z jej uczestnikami, integracja grupy. Po 2 spotkaniach integracyjnych rodzice decydują o udziale w całym cyklu zajęć.
 • Zajęcia właściwe – cykl 10 spotkań w stałej grupie.

Ważne – z uwagi na specyfikę zajęć obowiązuje opłata „z góry” za cały cykl 10 spotkań (ew. w dwóch ratach). Nie ma możliwości zwrotu opłaty za nieobecność dziecka.

Koszt pojedynczych zajęć (integracyjnych): 35 zł

Koszt całego cyklu zajęć: 350 zł (w ratach: 2 x 180 zł)

Zajęcia odbywać się będą we wtorki lub środy o godz. 18 w Grodzisku Maz.

Osoba prowadząca:

Milena Stankiewicz