Trening Umiejętności Społecznych – zapisy

tus trening umiejetności społecznych

Zapisy na I semestr zajęć Treningu Umiejętności Grupowych (TUS).

Mamy jeszcze wolne miejsca w grupach:

  • Grupa 4-5 lat – zajęcia w piątki o 16.30
  • Grupa I-II klasa – zajęcia w piątki o 18.00
  • Grupa IV-V klasa – prawdopodobnie czwartki godzina 18.15
  • Grupa VII-VIII klasa / gimnazjum – poniedziałki 18.15

Zapisy trwają!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Zapisów  można dokonywać telefonicznie pod naszym numerem telefonu: 531 636 393

lub za pomocą poniższego formularza kontaktowego:Telefon kontaktowy (wymagane)

UWAGA!!!! Wysłanie formularza jest możliwe tylko po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Terapii "Huśtawka"

******************KLAUZULA INFORMACYJNA*******************


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Usługi psychologiczne i doradcze Renata Gizińska, z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. 1 Maja 33/2, NIP: 5291228614; prowadząca placówki:
• Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „Huśtawka”
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Huśtawka Grodzisk”
lub Usługi terapeutyczne Renata Gizińska Agnieszka Warzec s.c., z siedzibą w Żyrardowie, ul. Gen. A.E.Fieldorfa-Nila 18b, NIP: 8381851554, prowadząca placówkę: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Huśtawka”
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w w/w placówkach: rodo@hustawka.edu.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
• realizacji zadań statutowych NPPP „Huśtawka Grodzisk”
• świadczenia jak najwyższej jakości usług diagnostycznych i terapeutycznych
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy / współpracownicy Gabinetu i Poradni.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony odpowiednimi przepisami.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarza¬nie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
10. Polityka bezpieczeństwa obowiązująca w naszych placówkach dostępna jest do wglądu w Sekretariacie.