BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Gabinet „Huśtawka” przystąpił do Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu (www.badabada.pl) realizowanego przez Fundację Synapsis. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i, tym samym, zwiększanie szans na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych oraz dotkniętych tym zaburzeniem. Na badanie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 16-30 miesięcy, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego…

Więcej »