ZAJĘCIA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Jeżeli Państwa dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w placówce do której uczęszcza nie wszystkie zalecenia mogą być realizowane, zapraszamy do współpracy. Możemy zorganizować zajęcia z psychologiem lub logopedą u nas lub w placówce, do której uczęszcza dziecko (za zgodą Dyrekcji) i zaoferować terapię integracji sensorycznej u nas.

Więcej »