531636393
linki_14 (3 kB)linki_15 (2 kB)linki_16 (1 kB)linki_17 (2 kB)linki_18 (3 kB)linki_19 (2 kB)linkpr_14 (4 kB)linki_20 (2 kB)


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) W PORADNI W ŻYRARDOWIE

wwr Miło nam poinformować, że od stycznia w naszej Poradni w Żyrardowie można realizować BEZPŁATNE zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zapraszamy rodziców dzieci, które posiadają takie opinie (o potrzebie WWR).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub mailowo.
Zapraszamy!!!

INDYWIDUALNY TRENING KONCENTRACJI

W naszej ofercie Indywidualny Trening Koncentracji dla dzieci w wieku szkolnym.

Trening pamięci i koncentracji polega na różnorodnych ćwiczeniach, opartych na materiale słownym, obrazowym i słuchowym. W treningu tym wykorzystuję elementy treningu kreatywności (płynność, giętkość, oryginalność myślenia), co przekłada się na lepsze zapamiętywanie informacji, szybsze ich wydobywanie, a także lepszą koncentrację. Trening usprawnia takie funkcje jak: spostrzegawczość, uwaga, kojarzenie faktów, umiejętność skupienia na istotnych rzeczach.

Prowadząca: Magda Gołębiowska
Zapraszamy!!!

BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

badabada (13 kB) Gabinet "Huśtawka" przystąpił do Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu (www.badabada.pl) realizowanego przez Fundację Synapsis. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i, tym samym, zwiększanie szans na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych oraz dotkniętych tym zaburzeniem.

Na badanie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 16-30 miesięcy, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, zastanawiają się, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo. Do badania zachęcamy szczególnie rodziców dzieci:


    - przedwcześnie urodzonych
    - o niskiej wadze urodzeniowej ciała
    - z obciążonym wywiadem okołoporodowym
    - u których w rodzinie występowały przypadki zaburzeń ze spektrum autyzmu
    - które mało mówią, słabo wokalizują, są "ciche", u których nie następuje wyraźny rozwój mowy
    - których rozwój, wydaje się, że na jakiś czas się zatrzymał, mocno spowolnił

Badanie polega na wypełnieniu z rodzicem kwestionariusza, zadaniu pytań pomocniczych oraz obserwacji wstępnej dziecka. Czas trwania: 30-40 minut. Badanie wykonywane jest przez doświadczonych psychologów.

UWAGA!!! Jest to badanie przesiewowe - określa prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości rozwojowych, szczególnie w kierunku spektrum autyzmu (nie jest pełną diagnozą!).

ZAJĘCIA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Jeżeli Państwa dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w placówce do której uczęszcza nie wszystkie zalecenia mogą być realizowane, zapraszamy do współpracy. Możemy zorganizować zajęcia z psychologiem lub logopedą u nas lub w placówce, do której uczęszcza dziecko (za zgodą Dyrekcji) i zaoferować terapię integracji sensorycznej u nas. Więcej szczegółów tutaj: szkoły i przedszkola.

kapital (16 kB)

Copyrights 2016 Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka HUŚTAWKA